ذهن برتر وبلاگ ذهن برتر در جهت پاسخ به تمامی سوالات در مورد قانون جذب، ذهن ناخوداگاه، برنامه ریزی ذهن، هیپنوتیزم و ریلکسیشن ایجاد گردیده است. با عمل به آموزه های این وبلاگ گامی بزرگ در جهت رسیدن به خواسته ها و آرزوهایتان برداشته اید. وب سایت اصلی ذهن برتر: www.nlpfan.ir http://nlpfan.mihanblog.com 2020-11-26T14:19:22+01:00 text/html 2017-01-23T04:36:22+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری هیپنوتیزم تدریجی http://nlpfan.mihanblog.com/post/157 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/611/1832573/jk.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">‍</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> text/html 2017-01-15T14:41:40+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری قانون احتمالات http://nlpfan.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.roshd.ir/Portals/0/NewBlog/Files/66/2504/physics1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"> text/html 2017-01-15T14:37:52+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری سنگ شکرگزاری http://nlpfan.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTATrc1ISRq8pzih2o-42YbAWhZSHNSjYnl5uKd0G-NLgtmwZhk" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"> text/html 2016-12-22T03:02:22+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری شش راه برای تبدیل اشتیاق به طلا http://nlpfan.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/6/11/628107_323.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"> text/html 2016-12-22T01:02:22+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری "پنج رفتار مخرب روابط بین زوج ها" http://nlpfan.mihanblog.com/post/153 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beytoote.com/images/stories/wedlock/za4-2429.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏‎ بر خلاف خیانت و دروغ و خشونت که ضربه های شدید و ناگهانی به روابط می زنند، عادات و رفتارهای مخربی هستند که بسیار موذیانه و به آهستگی روابط بین یک زوج را - هر قدر هم که قوی باشد - تخریب می کنند. این عادات عبارتند از:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏‎1⃣ شکایت کردن میتواند هر رابطه ی خوبی را به یک شکنجه تبدیل کند حتی اگر مستقیم از طرف مقابل شکایت نکنید شنیدن غرولند و نظرات منفی آدم را خسته و روابط را فرسوده میکند. به جای گفتن "چه فیلم بدی بود" یا "وای بازم ترافیک" و امثال اینها، یا جملات مثبت بگویید یا ساکت باشید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏‎2⃣ انتقاد کردن نیز عادت شایع و فرساینده ایست و اگر دائمی باشد از شکایت دائم نیز بدترست و براحتی پیوندهای صمیمی را به نقطه پاره شدن میرساند. برای خنثی کردن اثرات زهرآلود انتقاد این عادت را در خود بپرورانید که از شریک زندگی تان تعریف کنید و او را تایید کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏‎3⃣ ثابت کردن اینکه او اشتباه میکند - بخصوص در حضور دیگران - روابط شما را در حالی خراب می کند که هیچ سودی عایدتان نمی شود. مثلا چه فرقی می کند که شما مهمانی را ساعت یازده ترک کردید یا دوازده؟ یا اینکه رنگ موهای میزبان قهوه ای سیر بود یا سیاه؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏‎4⃣ کنترل کردن همسر نیز از رفتارهایی است که رابطه ی صمیمی بین زوجین را از بین می برد.وقتی به شریک زندگیتان بگویید چه کند و چه نکند، حتی اگرصلاح او را می خواهید، باز هم نشان می دهید که نسبت به او قدرتمند هستید و با این کار به قلب رابطه تان سم می پاشید. سعی کنید بیشتر پذیرنده باشید تا فرمانده.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">‏‎5⃣ گفتن "نه" به جای "بله" حتی وقتی پیشنهاد او به نظرتان غیر منطقی میرسد کار صحیحی نیست و به جای مخالفت و "نه" گفتن بهتر و سازنده ترست که بگویید "بله تا آنجایی که ممکن است" یا "باشد تمام سعی ام را میکنم....!</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-12-21T09:29:07+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ❗️ http://nlpfan.mihanblog.com/post/152 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://toptoop.ir/files/36/80/63/80/52/toptoop.ir%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﭘﺲ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﻦ :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻢ .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻮﻡ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻣﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ➕ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺘﮕﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺗﻮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺖ، ﺛﺮﻭﺗﺖ، ﺯﯾﺒﺎﯾﯽﺍﺕ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﯼ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺖ ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﻋﻄﺶ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">✔️ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻮﺳﺖ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﺟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﺗﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺯﻧﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺬﺏ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﺴﺘﯽ.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;لوئیز ال هی</font></div> text/html 2016-12-21T09:22:20+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری رویارویی با مشکلات http://nlpfan.mihanblog.com/post/151 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8185735868/17622_540.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">یادتان باشد وقتی مشکلی را به شما نشان می‌دهند، به این معنا است که شما توانایی حل آن را دارید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر این توانایی را نداشته باشید، آن مشکل پیش نمی‌آید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر بر فرض:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">پول ندارید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سلامتی‌تان در خطر است!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با همسرتان مشکل دارید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">با بچه‌هایتان مشکل دارید!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ویا هر مشکل دیگر...!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بدانید که زمان "رویارویی" با آن مشکل فرا رسیده و بدانید که "می‌توانید حلش کنید".</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> text/html 2016-12-18T02:51:59+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری 10 نکته مهم در دوران نامزدى http://nlpfan.mihanblog.com/post/150 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.noarous.com/pooyasoftpublisher/storage/Images/20140117070408ch-Engagement3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دكتر احمد حلت :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">...</font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte303294" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte303294" onchange="selectFont('rte303294', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte303294" onchange="selectFont('rte303294', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte303294"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte303294')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte303294')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte303294', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte303294', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte303294', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte303294', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte303294', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte303294', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte303294', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte303294', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte303294', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte303294', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte303294', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte303294')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte303294', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte303294" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte303294', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte303294', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte303294', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte303294', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte303294', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte303294', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte303294', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte303294', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte303294', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte303294', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte303294', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte303294', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte303294"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte303294', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte303294"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte303294', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte303294')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte303294"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte303294', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte303294"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte303294')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte303294" name="rte303294" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte303294" onclick="toggleHTMLSrc('rte303294');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte303294" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_303294" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",303294,1,750,350,0,0,"content1_html")</script></font> text/html 2016-12-18T02:50:28+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری ما چه چیزی را جذب میکنیم؟ http://nlpfan.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://andisheh-online.ir/images/matlab/6493.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تا به حال متوجه شده‌ای که گاهی آنچه را بدان نیاز داری، ناگهان از جایی که انتظارش را نداری سر می‌رسد؛ مانند تلفنی نامنتظر؟ یا یکدفعه اتفاقی، کسی را در خیابان می‌بینی که در فکرش بوده‌ای؟&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آیا تا به حال در مورد افرادی شنیده‌ای که به طور مکرر درگیر مناسباتی بد می‌شوند و همیشه هم گله دارند که دائم همین نوع مناسبات نصیبشان می‌شود؟ قانون جذب برای این دسته از آدم‌ها هم کار می‌کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در زندگی همان چیزهایی را به سوی خود جذب می‌کنم که انرژی و حواس و توجهم را به آن معطوف می‌کنم؛ چه آن را بخواهم چه نخواهم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هر انسانی امواج خوب یا بد دارد. در واقع ما دائم در حال ارتعاش هستیم. اگر تو ذوق زده ، خرسند ، قدردان ، شاکر یا مفتخر باشی؛ امواج مثبت بیرون می‌دهی و اگر عصبانی ، غمگین ، ناامید و سرخورده باشی و احساس بیهودگی ، بد بیاری یا شکست خوردگی کنی؛ امواج منفی از خودت بیرون می‌دهی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بسیار مهم است که با ارتعاشات خود در تماس و از آن آگاه باشی چون آنچه را از خودت ساطع می‌کنی؛ قانون جذب ، بیشتر از همان را به تو برمی‌گرداند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مایکل لوسیر</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-12-18T02:43:28+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری باورهای غیر واقع‌بینانه را تغییر دهید http://nlpfan.mihanblog.com/post/147 <div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">یک دعوا یعنی خراب کردن هر چی تا حالا ساخته‌ایم»، «همسرم باید همیشه مرا بفهمد چون همسرم است دیگر!»، «همسرم هیچ‌وقت خودش را عوض نمی‌کند»، «نیازهای همسرم، زمین تا آسمان با نیازهای من فرق می‌کند» و... &nbsp;این باورها ممکن است با قیافه‌ای حق به جانب ته ذهن شما نشسته باشند. کاری نداریم که کی و کجا آمده‌اند توی ذهن شما؛ ولی حاصلش این است که اگر تغییرشان ندهید، «این فکر‌‌های سمی‌ می‌تواند شما را دیوانه کند».</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">واقعیت این است که «همیشه و در همه روابط زناشویی، اختلاف‌‌هایی پیش می‌آید»، «همسران نمی‌توانند همیشه ذهن طرف مقابلشان را بخوانند»، «همه تا حدی تغییرپذیرند» و «افرادی که دو طرف یک رابطه طولانی مدت قرار می‌گیرند، معمولا نیاز‌‌های مشابه هم دارند».&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دکتر هلاکویی</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-12-15T07:07:51+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری دوره آموزشی من یک میلیونر هستم http://nlpfan.mihanblog.com/post/146 <p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: center; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/milioner-pack5.jpg" alt=""></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: center; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;">رسیدن به ثروت و موفقیت، شانسی و اتفاقی نیست. بلکه بر اساس قوانینی دقیق و ثابت صورت می گیرد</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: center; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; color: rgb(51, 12, 61); outline: none 0px !important;">در این دوره آموزشی اصول علمی و اثبات شده ای را درباره کسب ثروت و موفقیت در زندگی به شما خواهیم آموخت. آنچه در این آموزش ارائه شده، حاصل تجربیات و آموزه های انسان های بزرگ و موفق عصر حاضر می باشد که ما به دقت مطالعه و بررسی کرده و در کار و زندگی خود به کار برده و نتیجه گرفته ایم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: center; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; color: rgb(51, 12, 61); outline: none 0px !important;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255); outline: none 0px !important;">من با تهیه این محصول، دقیقاً چه چیزی دریافت می کنم؟</span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;"><img class="wp-image-99 alignright lazyloaded" src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/audio-l4-150x150.jpeg" data-lazy-src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/audio-l4-150x150.jpeg" alt="فایل های صوتی" width="154" height="154" data-lazy-srcset="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/audio-l4-150x150.jpeg 150w, http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/audio-l4.jpeg 220w" data-lazy-sizes="(max-width: 154px) 100vw, 154px" srcset="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/audio-l4-150x150.jpeg 150w, http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/audio-l4.jpeg 220w" sizes="(max-width: 154px) 100vw, 154px" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; border: 0px; vertical-align: middle; display: inline; float: right; margin: 7px 0px 7px 24px; max-width: 100%; height: auto; width: auto;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 128); font-size: 14pt; outline: none 0px !important;">فایل های صوتی(مجموعاً ۴۷ فایل):</span></span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 128); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; font-size: 16pt; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none 0px !important;">۲۸</span>&nbsp;</span>فایل آموزشی با فرمت&nbsp; mp3 در زمان های<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none 0px !important;">&nbsp;۱۰ الی ۴۰ دقیقه ای</span></span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 128); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 0); outline: none 0px !important;">۶</span></span>&nbsp;فایل سابلیمینال برای برنامه ریزی خودکار ضمیر ناخودآگاه در زمینه های&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); outline: none 0px !important;">جذب پول و ثروت، تفکر مثبت، موفقیت در کسب و کار و</span>…</span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 128); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 16pt; outline: none 0px !important;">۶&nbsp;</span></span>مراقبه صوتی جهت رهایی از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128); outline: none 0px !important;">استرس و آماده سازی ذهن برای جذب ثروت و موفقیت</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: center; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; color: rgb(51, 12, 61); outline: none 0px !important;"></span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 128); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; color: rgb(255, 0, 0); outline: none 0px !important;">۷&nbsp;</span></span>موسیقی آرامبخش برای انجام تمرینات و تکرار عبارت های تاکیدی</span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 128); outline: none 0px !important;"><br></span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(153, 51, 0); outline: none 0px !important;">فایل های پی دی اف (pdf):</span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 128); outline: none 0px !important;"></span></p><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(153, 51, 0); outline: none 0px !important;">در مجموع&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; font-size: 16pt; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none 0px !important;">۲۵</span></span>&nbsp;فایل پی دی اف شامل&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; color: rgb(128, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0); outline: none 0px !important;">جزوه ها، دستورالعمل ها و آموزش ها و برنامه های تمرینی</span>&nbsp;در طول دوره</span></p><div><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(153, 51, 0); outline: none 0px !important;"><br></span></div><p class="Yekan" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: right; padding-right: 30px; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 128, 128); outline: none 0px !important;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; font-family: Vazir; font-size: 14px; color: rgb(109, 108, 108); text-align: center; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16pt; color: rgb(0, 128, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;">&nbsp;به همراه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; text-decoration: underline; outline: none 0px !important;">۳</span>&nbsp;هدیه ویژه از طرف ما&nbsp;<img src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/plugins/wp-edit/plugins/emoticons/img/smiley-smile.gif" data-lazy-src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/plugins/wp-edit/plugins/emoticons/img/smiley-smile.gif" class=" lazyloaded" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: auto;"><br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;"></span></span></p><blockquote style="box-sizing: border-box; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; border-left: 5px solid rgb(238, 238, 238); text-align: right; outline: none 0px !important;"><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;">هدیه اول:</span></span></p><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;">آموزش صوتی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0); outline: none 0px !important;">“راهنمای عملی استفاده از قانون جذب”</span></span></span></span></p><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 102); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;">به مدت ۵۰ دقیقه<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt; outline: none 0px !important;"><img class="size-thumbnail wp-image-126 alignleft lazyloaded" src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/Gift-logo.jpg" data-lazy-src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/Gift-logo.jpg" alt="آیکون هدیه" width="75" height="75" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; border: 0px; vertical-align: middle; display: inline; float: left; max-width: 100%; height: auto; width: auto; margin: 7px 24px 7px 0px;"></span></span></span></span></span></span></p><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;">آموزش ۹ تکنیک ساده و کاربردی برای فعال کردن قانون جذب در زندگی</span></span></span></p><hr style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 17.5px; box-sizing: content-box; height: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); outline: none 0px !important;"><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;">هدیه دوم:</span></span></p><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;">کتاب&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0); outline: none 0px !important;">“۲۸ روز تا موفقیت”</span></span></span></span></p><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;">برنامه روزانه و گام به گام برای دستیابی به موفقیت</span></span></span></p><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;">نویسنده:</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;">Tommy Macken&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt; outline: none 0px !important;"><img class="size-thumbnail wp-image-126 alignleft lazyloaded" src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/Gift-logo.jpg" data-lazy-src="http://hadafesabz.com/mshop/wp-content/uploads/2016/10/Gift-logo.jpg" alt="آیکون هدیه" width="75" height="75" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; border: 0px; vertical-align: middle; display: inline; float: left; max-width: 100%; height: auto; width: auto; margin: 7px 24px 7px 0px;"></span></span></span></span></span></p><hr style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 17.5px; box-sizing: content-box; height: 0px; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(238, 238, 238); outline: none 0px !important;"><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;">هدیه سوم:</span></span></p><p style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; outline: none 0px !important;">جزوه کاربردی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0); outline: none 0px !important;">« ۱۴ تکنیک برای افزایش تمرکز»</span></span></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;">بالا بردن توانایی برای متمرکز کردن ذهن، می تواند تفاوت&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;">بین یک زندگی متوسط و یک زندگی موفق و رضایت مندانه&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;">باشد.</span></span></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;">باید یاد بگیرید که چگونه ذهن خود را متمرکز کنید، تمرکز خود</span></span><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;">را بالا ببرید، و کنترل افکار و ذهن خود را بدست بگیرید</span></span></span></p><p dir="rtl" style="font-family: Vazir !important; color: rgb(109, 108, 108); font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; text-align: justify; outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0); outline: none 0px !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; font-weight: 700;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;"><br></span></span></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; outline: none 0px !important;"><a href="https://goo.gl/bv8lPn" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="7">دانلود فایل</font></a></p></blockquote> text/html 2016-09-04T12:02:33+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری اگر در زندگیت معجزه می خوای http://nlpfan.mihanblog.com/post/145 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/16/2/500x500_1436996657239650.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شما به حمایت احتیاج ندارید !</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">داشتن حامی عالی است،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اما حامی باید وسیله باشد نه هدف ! شما باید یاد بگیرید خودتان حامی شماره 1 خودتان باشد؛ آسان نیست اما باید یاد بگیرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">افراد موفق دنیا خودشان حامی خودشان بوده اند؛ خودشان در اوضاع و شرایط سخت به خودشان امید و انگیزه داده اند؛ خودشان خودشان را تشویق کرده اند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر احساس میکنید شما موفق نمی شوید چون حامی ندارید و یا باید حتما حامی داشته باشید تا موفق شوید؛ یک نفر باید باشد تا راه و چاه را به شما نشان دهد؛ یک نفر باشد که به شما آفرین بگوید به خاطر تلاشتان سخت و به شدت در اشتباه هستید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شما با این کارتان در حال دور کردن معجزات عالم هستی هستید؛ آگاه باشید و خودتان حامی شماره یک خودتان باشید.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برای وقوع معجزه:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">طوری زندگی کن که انگار قادری هر کاری را که قبلا مشتاق آن هستی انجام دهی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">طوری با علاقه بیاموز که انگار مبتدی هستی.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همیشه طوری عشق بورز که انگار برای بار اول عاشق شدی.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">معجزه را با کلمات وارد زندگیتان کنید</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خوشبختی یک حالت ذهنیست. منظورمن این نیست که ما می توانیم درد یک فاجعه وحشتناک و غیر منتظره شخصی را تنها با فکر کردن در مورد خوشحال بودن التیام دهیم، بلکه منظورم سطح شادی ما در روزهای معمولیست که همه چیز خوب پیش می رود. در چنین زمان های خنثی و بی طرفی که ما نه شدیدا ناراحتیم و نه آنقدر خوشحالیم که از خود بی خود باشیم کوچکترین تغییر در روند، میتواند میزان شادی مارا به سمت یک جهت مثبت یا منفی پیش ببرد.یکی از عوامل اصلی که در نگرش ما تاثیر دارد انتخاب کلمات است. کلمات مثبت و منفی در زندگیتان معجزه می کنند!</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2016-09-04T11:58:48+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری ایجاد انگیزه http://nlpfan.mihanblog.com/post/144 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://modiriran.ir/wp-content/uploads/2016/01/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">انگیزه نداری؟!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کار سخت‌تر را اول شروع کنید: اغلب هنگامی که به کارهای روزمره خود فکر می‌کنیم به‌نوعی دچار نگرانی می‌شویم که کی و چگونه این همه کار را انجام بدهیم. از سخت‌ترین کار شروع کنید. هنگامی که سخت‌ترین کار موجود در فهرست را شروع کرده و به پایان برسانید،&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">احساس می‌کنید که بار سنگینی را از دوش‌تان برداشته‌اید. در این هنگام است که احساس آرامش بیشتری در وجود‌تان پدیدار می‌شود و بقیه روز اعتماد به‌نفس بیشتری خواهید داشت و نگرانی‌های روز‌مره‌تان. کاهش پیدا می‌کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کارتان را آهسته آغاز کنید: به جای آنکه کارتان را سریع آغاز کنید، نخستین گام‌ها را آهسته بردارید. هنگامی که کاری را با آرامش و طمأنینه شروع می‌کنید، مغز شما این فرمان را دریافت نمی‌کند که این کار باید باسرعت هرچه تمام‌تر خاتمه یابد. اما اگر مغز انسان احساس کند که باید برنامه کاری‌اش را با سرعت به پایان برساند چه اتفاقی می‌افتد؟&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اغلب اوقات ممکن است فرد اصلا کار مورد نظر را آغاز نکند. پس شروع یک کار بدون شتاب بهتر از اصلا شروع نکردن است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-08-23T00:14:43+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری نفوذ کلام http://nlpfan.mihanblog.com/post/143 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQDw8PDRAPDw8NDw0NDQ0PDw8NDQ0NFREWFxURFRUYHSggGBomHRUVITEhJikrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFRAQFSseIB0vKysrKystLS0tLS0tLS0rKy0tKy0rLS0rLS0rLSsrLSstLSstLSstLSstLS0tLS0tN//AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAABAgADBAUGB//EADoQAAIBAgQEAwcCBQMFAQAAAAABAgMRBBIhMQVBUWETInEGMoGRobHwUsEUQtHh8SMzkgdzgrLCYv/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACMRAQEAAgIDAAMAAwEAAAAAAAABAhEDMRIhQQQyURNhcSP/2gAMAwEAAhEDEQA/AOsgpBsMkem8REgpBSGSGoLBSCkOkBgkGwyQ1gPREhsoyiGwjIkOohsMkSomQOQsSGURGqURlEsUR1AASMSyMR4w6c+R0cNwmctZ+Rd9ZfIjLKTtWOFvTnKIyid6ngaMN/M//wBa/QuVSK92CXwSI/yfyNf8Wu688qMuUZfJjeBL9Mv+LPQPEPogfxD6L6i8sv4PDD+vPum1umvVNCno/wCI6oWXhy96C+SDyv8AB4Y/MnngM7dTh9GXutxfZ/szJX4TNe41NdNmOZxOXFl/1zGKyypBxdpJp9HoIzSMqRiMdiMZEkVyLWVtDhK7EGsQobYrDWDYNhxmCQyREhkhmiQ6REh0hbPQJDpBSGSFtWi2GyjJDJC2eiKIcpYkNlEatRGUSxRGURHokYmjC4aU5ZYr1fJLqLCF3ZbvRep6DD0lRhZe8931kRnlppx4b90tDDworrPrz/sGdRv06IX1IZ6/rS5fJ0Fg2IEaQsSwSACkCACLYaM2tmQDGOjynGatUin9f8HPxnCH71F3X6G9fgzYGNRx2+Qta6Pcy/Z5qaabT0a3T0sI2elxmEhXV15ZrZ/16o81iaUoScZqzX26rsaY5bY54XH38I2I2CTFci4y2NyC3AUSpDJEsMkLZokMkRIZIezkFIdICQ6QtmiQ6RIodISkSHSCkMkI9AojKIUOkI9FURlENhkg2bVwqlepd/ypy+PI6NZ3k+2hm4MvNP0j9zRLd+rMb+zeesIBCWCNKWIEAggAkGQAYQAQWIyEAgA0FkGCXad0Lj8Iq9Pkqkfdffp6DsMJWd/n6BZ9h435enjaycW01ZptNdGV5zue1WEtlrR2l5Z+vJnmnM2wvlNubkx8bppzEM6mQtm1pDJESGSM9tRSGSAkOkM0SHSAkWJCMYodIEUOkIxSGSIkMgUKQURIdIRohrESCI2rhdS1Sz/mTXx5G+tG0n31OPF2aa3TTXqjtxkqkFJb/Z80ZZertrh7x0qIQgyQhAASEIRjIABIBAQgAJAMIGMFAxhWOEr4nS8TC1Y81FyXrHVfY+fTmfSJySo1W9lCo36KJ8tlUK4u6n8jrGtXiEMiqEN3K9GhkBDIxbQUh0gIZIZmSGQEh0hGZIZASHSEoUMiipi6cNZ1IR56yRRHjOHbsqsZc7x8y26om5yfWkwyvUdFDIwUeL4eW1an8ZJNeq5GvD14TV6c4zSdm4tSs+mgvKXqncMp3FyCgII0oaMFivDlr7r95dO5QJIm+zl17jvVIX80dU9dOfcpObg8e6Ts/NDnHmu6OustRZqbTT6fmjI/X1WvrL3FRCNW0YLlIEBCDIGQhAICEYACAYRWMkAQsjlhF1KjUYwTk3LRRS3bC3R447rl+1mMVDBzje061qUfjrJ/K/zPmkqmp0Parj38VWbjdUqd40o9ucn3f9DiKeppx46jLmy8r6+NikQqTIbOd7NDoVDowbCh0Kh0BmQ6FQ6BUSU1FOUnaMU5Sb2SW7PB8W9spSqONGP+lHZu6c+7/oei9rK9qMaSdvGk8/8A24q7Xx0PELCxlLRWu8z9ORw/lct34x6X4fDNeeRpe1dVt+JCm7e63FNxXT7Gun7Z1IqLhCCW2itfVHG4hw5NxhB3ctX2Tdl9fsZsbhcrUE/LCzfr0/Ohybru9PpMOE4XiVCNXERUKlvfi7Suebo8PrcKx1CUKsqmGr1I0ZO7alFv3ZLqt0zq+y6mqMFPS92l2F43xSlUqfwajmulU8Vzisk4O6dt9LDwt8pRnjLjY91zCmUU6qlFSi1KMkpRktU0+aHzHqvCWNiSYHIDYESQKOJnTeaDt1W6fqiSKZgW9dO5heNU52jVWSXV6xfx5G50bq8WmntzXzPG1Edj2Yw87yqOUlTV4xhd5ZS5u3YjLHxm5WuGfndWOo9NGS4K07tv4IelSb1eiHvU3S1u6hLkuBYrDttKtSutGvEje/zLFGD2mn6SixeUV4VWBsscYLepFeriiirjMLD369JetWAeULwpmwxg3svnocrF+1uBpe7J1X0pxzfV2R5zift9WldYaEaS/XL/AFKny2X1Km71Csxnde0x2MoYWHiYiaiuV9ZSfSMd2fN/an2sqYtunC9OgnpC/mqW5yf7HDxuMqVZOdWcqk3vKTuzI3cvHD7UZcm/U9Q+a5bTKYI1U0ayMMqtRBkiFstvaJDoVDIwbmQ8RUOgUZIdCodCN5H27rZZUr7ODiv+Sv8AsePqcQyKTXPRP87Hs/8AqJg82GjWTSdGav3hLRnzKrVbWidldJ8rs8z8jH/0r2Pxst8UbsNj5XlPd3tG+9/7B8OpLzNNqMoyqz/lzN6RM3A6cJ1406mZ5U3aNrpvW/2PdUsFBuNOKyxi7qm09/1a7mNunTjJXUwbTpQtpeEdt9inhvA8PSxEcQ27xzOblJu6tre5c6WVK3JI5nGOJQpxiq0lCMnZtu10rNr7Clu/TSyae4q4ilmUITi5ZczpxaeSPe2xMxxODYd01OXkUa2WcIw1aVt3LnpY6amerxb8Jt4X5HjOSzFpzEuUKQyZowWNlcg3DDLdZr5eeW1wIcHgpVp5VpFe/Lov6npXTyxVOmrJK3RJHMhxilTjlp05JLldb92YsXx2q9KaVNdfel9TOzLK9N8bhhO3YxFalQjmrSS6LdvslzPJcd9oqla8KV6dLnrac/V8l2M2Ik5Nyk3Jvdt3ZiqwNMcPt9sc+X1qeowVCiU/zY11IGadMtjtmnMqlI0SplTpho/JTKZXIvdMHhj0PJmcQKBr8IKpFaTc1NOBppwGhSNEKZUZ27IokNGUAyeoQ6FiPEwdJkOhUOhGZDoRDgp4r/qPj5xVHDReWNdTnUla6yxaVvqeJxOE0pqnFyz5Usl34lSTsopdbs+l+12BnUhTqUoOpOjKUlBNLNFrZX7pGD2GwjdatXxlJUJ0ZWo03HLFSkneceTdtL92efzYZXkepwZ4zifP+CYarS4i6delUpNRcJRnFxakufddz6fD/ai+a09Tv47h1CvZ1IpySeWaX+pFdmefx9KVC8J6p3dOfKSX7mXLhZ7nTfi5JZq9i6ylotzDjsHConGpFTi01Z8ttvkYp3lrG+eUssbO2rZ15YJWXnldJJvR3fUXHw55+8fiuT8jDis8iezsHTpShmbhTnlpxe8IpLQ6qqGHD01BNJ3cneT6stjM9TjlmMleNz5zPkuU+t0ZlqkY6ci+EimK9MjYkWG4EEimoi1lcwJmqRMs4m2aKJxKTWGcCiVM3SiUygNDDKmVukbpQEcBhi8InhGtwBkKiWVUhlTNGQbIMKI0yyMSzKNlGSvKQtsAA78R0JEdGDpOh0Ih0JRkMhTo4KhFWdT3n7sVuu7Jyy0vDG5XUJhsBm1qvLH9N7Nm+GHpKLyp2ejbTdl8RFTgr6Nt7ydxJyjBeVtW2u7o5srbXbjjMZ6UVsP4b8vuvbs+hh4pgFiKU6T0zLyS3dOpykvzYfFcRvSqOGsopyiuWmqXo7P4GijjqXgrESko0siqOT/lja+vcNbHXt4bg+BdNN1v9yEpwy/oadm/X9jfOY9bGxxDniKVNwpTlljm0lNpe+1yurMxzmdHHjMcdRyc2VyztqzONGRnUiyDNWLZTkaISMdNmiDAmuLGuUxkOpCBmxGG4rYJpJFMkXSKmNNUyRW4l8kI0NKhxEcS9oRoZKcoMhblJYZKspMpZYDRUBLEsOBgC2IEgw7aHRUiyCbdkm32Od0rEWU4OTtFN+hbSwyX+47v9EX92aVVSVlZR6Lb+5nlySdOjDht7HD4RRs56v8AStk/XmaZ1kjDUxNuy27swV8d0+en+PzYxtt7dGOMx6dGvi0tV5fTn8Dj4/iTldJLo3srdzn4vGt6fvp893+aGKdS/O/2QoppxuKUYqMXdyu5Pn6nBrTqTlSpynJ0YXyU7+Va9Ob1N0qbXme7+xmcbVI/ApLRhZ1PEqKdlCNlTjFWjGPbq99S6UiV613b9KsU5jpwnpxcl3kuTLoMzRZfBls2qmy+DM0GXRYE0xY6ZTFjJiLa24rYuYDkBUWxGRsVsEoxGFsFxkVisZsVsYKxRgNlJAULYowgGEVsYQgpAGnfw9Jy7RW8nsjYq6Sy07JLRy/mb5nP8Z3jDZJJ223/AD7lk8RTWzSeitZpW6I8/PLdetx8cxm2mU7bv11592Za2OtotW9rfn1OdiMY5TyrRJX677aGPHcShRj5msz1y6ucn1f9yGjoVsTznLTpfl3f4jj43i8FvJK+kI31t1SOVPFVcQ0tYwbfq1f6bHSwHB4qSdrtatvVtv8AwOTYtU0q0qjsllXWV238jqYXCWe19Hdvnd2/Y6NPCxhG/wAbWHw8Frfm7ftf5ti/2bk8RoOMVppdX7I5NXWpHXa7t1dtPzueo4nUVrdf6/3PKYnSpflaXzuv6GmM+M87r2u8QMZGTOWwkdWnC1xkX02Y4M0wYJrZBl0WZIMujIaWlSGUjOpj5gJdmA5FWYDkIlrkBsrzAzAR2xWxbkuMCBslxJMcIbgbFuBsYFslxbkuMGAwXA2BoQS4ADry5tcnb6f5OfxCvple35r9/oaa9TKpd5fTf9zh46pmkleXTIna7dkr/U857C6jFqlGee7nmeiXlV7b83sc3+E8Scpu7V1vu+iOtUpRcYU6bW0abjHaKW5aoK6ivdhd+str/f5D+j4TA4NLX4I61FJX+H+DPT2/PkLWqtKyb57fn5oBNNard2T9eyW7/Ob7AnioQWslotFu0YFGEFmqy7u8m/h+dzl47iqbtSSjFX81vM7rddAC7H8Qcn0XI5M613f4L0KatVvd6srzG/Fj9c/Nl8aozLoSMUJF0JmrnboSNEJGCEy+ExxNb4TLVMxRmWKY2bYpjKZkVQZVAJqzgzmfxAeIAac5M5m8QPiCDTnBmM/iE8QA0ZhXIpcxc4wuzAzFTkJmKDRmBmKc5FMAuzCuRVnA6gjWZiFHiEGenQxz0/8AFHn8Tz7z177kIedHrOnweKUHZJeV7ac0aaPP4fZkIVSb1t+dDDi3t6x/chBD64laTbldt6c9TnS3+JCB9HxXf/6/9mAhDqw6ji5P2p4l8SELQtiaIAINNXRHRCDZ0yYyIQCEJCCBbkTCQAlw3IQAgCEAILJkIBlTDEhBgWIwEBQEIQDf/9k=" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کسی که از نفوذ کلام باخبر است، به هنگام گفتگو دقت بسیار به خرج می دهد. کافی است مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی را برای خود وضع می کند. مردی را می شناختم که یکریز می گفت: "من هیچ گاه سروقت به اتوبوس نمی رسم. بی برو برگرد همین که برسم اتوبوس هم می رود."</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دختر او می گفت: " من همیشه به اتوبوس می رسم. همین که برسم سر و کله اتوبوس هم پیدا می شود." &nbsp;این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بود: یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نعل اسب یا پای خرگوش(جادو و جنبل) که قدرتی ندارد. این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیار، امید و انتظار می آفریند و برایش شگون و خوش اقبالی یا بد اقبالی می آورد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فلورانس اسکاول شین_راز</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2016-08-23T00:14:43+01:00 nlpfan.mihanblog.com رویا متذکری قانون کارما http://nlpfan.mihanblog.com/post/142 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.rouzbehi.ir/wp-content/uploads/2014/07/image65.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جهان هستی با نظمی دقیق و عدالتی کامل آفریده شده است. با قوانین کیهانی که حاکم بر امور و زندگی ما هستند و یکی از این قوانین کیهانی قانون کارما یا قانون عمل و عکس العمل است. طبق این قانون هر عملی که از &nbsp;شما سر بزند_خوب یا بد_ معادل همان عمل به خود شما باز خواهد گشت.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">طبق قانون سوم نیوتن هیچ نیروی تک قطبی در جهان وجود ندارد. هر نیرویی کنش است و برای هر کنش، واکنشی در جهت مخالف وجود دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به عنوان مثال وقتی شما به توپ فوتبال ضربه میزنید. نیرو وارد می کنید. همزمان توپ فوتبال نیز به پای شما ضربه می زند. نیرو وارد میکند _(اگر در این مورد شک داشته باشید میتوانید بجای توپ به یک آجر ضربه بزنید!)_</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">قانون کارما درست مانند قانون جذب عمل میکند. اگر قانون جذب بیشتر به افکار و احساسات ما واکنش نشان می دهد،قانون کارما بیشتر به اعمال ورفتار و کردار ما واکنش نشان می دهد.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یعنی هر عملی که از ما سر می زند معادل همان عمل را به زندگی مان جذب میکنیم. این عمل میتواند انجام یک کار، برزبان آوردن یک کلام، یا طرز رفتار و برخوردمان با دیگران باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یعنی اگر به دیگران دروغ بگویی. افراد دروغگو جذب زندگیت خواهند شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر با دیگران بد صحبت کنی،دیگران نیز با تو بد صحبت خواهند کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر در خیابان آشغال بریزی، خانه و محل کارت کثیف خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر ترک دیوار همسایه ات را تعمیر کنی، دیوار خانه خودت مستحکم تر خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر از کسی دزدی کنی، مال خود را از دست خواهی داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر به کسی کمک کنی،کسی دیگر در جایی دیگر به تو کمک خواهد کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر به کسی عشق بدهی،از سمت انسانی دیگر عشق دریافت خواهی کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">و اگر به کسی نفرت بورزی، انسانی دیگر به تو نفرت خواهد ورزید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر خوبی کنی، خوبی را به زندگی خود جذب خواهی کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">و اگر بدی کنی، بدی را به زندگی خود جذب خواهی کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هر عمل و رفتاری از طرف ما، کوچک یا بزرگ بر کاینات و ذهن کیهانی اثر می گذارد و نیرو وارد می کند. و سپس نیروهای هم جنس و هم راستا را به سمت ما و زندگیمان جذب می کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چگونه از کارمای اعمال بد خود رها شویم؟ اگر در گذشته کار بدی انجام داده اید و از عکس العمل کارمای خود بیم دارید چند راه برای پاک کردن یا تخفیف دادن دیون کارمایتان وجود دارد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">1-از شخصی که به او دین کارمایی دارید بصورت حضوری و صادقانه طلب بخشش کنید. یا با انجام خدمتی و یا پرداخت بهایی به او رضایتش را جلب کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">2-اگر دسترسی به آن فرد برایتان ممکن نیست میتوانید با تجسم کردن آن فرد از ته دل بابت کاری که انجام داده اید از او طلب بخشش کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">3-میتوانید از خدا بابت اعمال بد گذشته اتان طلب بخشش کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">4-اگر به طبیعت و جانداران آسیب رسانده اید و نسبت به آنها دیون کارمایی دارید می توانید از خدا و طبیعت طلب عفو و بخشش کنید. و یا با انجام خدمتی برای طبیعت دیون کارمایی خود را پرداخت کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div>